3 års garanti                                             

Kursgaranti på utbildningen 

Vi på Sandersons ser inte kompetensutveckling som enbart en engångskontakt, utan vi vill gärna hjälpa våra deltagare i sin fortsatta utveckling. Därför har vi vår unika kursgaranti efter avslutad utbildning.
    
Denna kursgaranti innebär att kursdeltagare alltid har en möjlighet att återkomma till oss per telefon eller mail, för kostnadsfritt stöd i olika situationer. Kursgarantin gäller tre år från genomgången kurs.