Konflikthantering

Konflikthantering

Grundläggande utbildning i konflikthantering

Utbildningen vänder sig i första hand till personer med en arbetsledande roll så som ledare/chefer och syftar till att öka kunskaperna kring konflikthantering på arbetsplatsen.

Utbildningen innehåller olika delar för att ni ska få en grundläggande helhetssyn på konflikthantering samt dess positiva inverkan på arbetsplatsen.

  • Övergripande genomgång av sambandet mellan samhälle – organisation – grupp – individ och varför det i dagens arbetsklimat är mer essentiellt än någonsin med goda kunskaper i såväl förebyggande som praktisk konflikthantering för chefer/arbetsledare.
  • Genomgång av konflikthantering, hur det kan och bör användas förebyggande i det dagliga arbetet samt fördelarna som ett medvetet förhållningssätt medför till verksamheten.
  • Genomgång av hur en grupp fungerar samt av konflikthantering i gruppsammanhang.
  • Genomgång av samtalsmetodik – Hur kommunikation kan användas som verktyg i förebyggande konflikthantering.
  • Konflikthantering i praktiken – Metoder och förhållningssätt.

Vi kan också erbjuda coaching för arbetsledaren/chefen och bistå med råd och tips i det vardagliga praktiska arbetet med medarbetarna samt stöd och handledning i konflikthantering på arbetsplatsen, både som förebyggande åtgärd och som insats vid pågående konflikt. Denna tjänst är särskilt anpassad till behoven på just er arbetsplats och vi tar tillsammans fram en plan som passar er.