Personlig coaching

Personlig coaching

Utvecklas tillsammans med personlig handledare.

Personlig coaching innebär att säljaren tillsammans med en handledare från Sandersons Utbildning & Rekrytering gör gemensamma kundbesök eller är delaktig som lyssnande part vid kundsamtal.

Denna coaching lämpar sig för de säljare som har säljvana och behöver finslipa olika säljtekniker men även till den nyblivna säljaren.
  

 

Inne- / telefonsäljare som genomgått säljutbildning.

Kan komplettera denna utbildning med 1 - 3 dagars personlig coaching. Om denna coaching hålls inom 3 månader efter genomgången kurs behövs det inte avsättas någon tid för förberedelser. Handledaren är med under säljfasen och stöttar. Efter varje kundsamtal utformar handledaren en personlig säljprofil (coachingrapport). Med denna rapport får säljaren en möjlighet att lätt och snabbt kunna hantera och rätta till eventuella fel och brister. Samtidigt får säljaren en direkt koppling till det som är positivt i sitt agerande. Den personliga administrationen ses över och utformas efter säljarens behov.
 

Utesäljare som genomgått säljutbildning.

Kan komplettera denna utbildning med 1 - 3 dagars personlig coaching. Om denna coaching hålls inom 3 månader efter genomgången kurs behövs det inte avsättas någon tid för förberedelser. Tanken är att säljaren själv svarar för bokning av besök med presumtiva samt befintliga kunder till dessa dagar, men finns önskemål kan vi även stötta under denna fas.
Efter varje kundbesök utformar handledaren en personlig säljprofil (coachingrapport). Med denna rapport får säljaren en möjlighet att lätt och snabbt kunna hantera och rätta till eventuella fel och brister. Samtidigt får säljaren en direkt koppling till det som är positivt i sitt agerande.