Säljutbildning

Säljutbildning

Den grundläggande säljutbildningen
är en komplett två dagars kurs där vi går igenom de fundamentala grunderna om hur man utvecklas till en säljare/professionell affärsman. Utbildningen vänder sig såväl till den nyblivna säljaren som till den mer erfarne affärsmannen som behöver repetera säljtekniker samt få en ”kick” framåt. Även övrig personal med kundkontakter har ett stort utbyte av denna kurs.

 

Kursinnehåll:

-  En säljares egenskaper
-  Stil – etikett – etik
-  Telefonens fördelar och nackdelar
-  Konkurrensmedel
-  Förberedelsen
-  Inledning – presentation Frågeteknik
-  Argumentations- och invändningsteknik
-  Prisbehandling
-  Köpsignaler och avslut
-  Offerter
-  Kundvård - kundrelationer