Teambuildning

Teamutveckling

Teamutveckling är en av de mest populära utbildningsformerna, när det gäller personal- och organisationsutveckling. 
Vår teamutveckling är som en vitaminkur för verksamheten, där vi ger redskapen för att utveckla hela personalen eller en grupp eller avdelning. Genom att öka individens utveckling och självförtroende, skapas ett effektivt arbetslag.

 

All personal är lika viktiga pusselbitar för framgång.

 

Målsättningarna är att:

- Öka förståelsen för roller , ansvar och förväntningar

- Identifiera, diskutera och lösa nyckelproblem

- Utveckla effektiva vägar att lösa uppgifter och att hantera konfliktsituationer

- Få ett gemensamt synsätt på samarbete och resultat

- Uppmuntra individuella resurser och öka självinsikten

- Främja verkningsfull beslutsfattning